Persson Invest Ekonomipartner AB

Vi vill bli det ledande administrativa bolaget i fordonsbranschen med bara nöjda medarbetare och kunder!

Persson Invest Ekonomipartner AB ingår i koncernen AB Persson Invest som bedriver verksamhet inom bilhandel, hyvleri, skogs- och fastighetsförvaltning. Koncernen har sitt huvudkontor i Östersund, omsätter ca 6 miljarder och har drygt 1300 medarbetare. Ekonomipartner sköter redovisning, kreditadministration, lön, HR och IT för den svenska fordonssidan inom koncernen och har 32 anställda.

Vår vision

Vi vill bli det ledande administrativa bolaget i fordonsbranschen med bara nöjda medarbetare och kunder!

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att bedriva administrativ verksamhet – redovisning, löne-, kreditadministration, datadrift och telefoni – med hög servicenivå och hög kvalitet. Utöver verksamheten för bolagen inom koncernen har vi även externa kunder vilket är ett område vi ser växer.

Persson Invest Ekonomipartner AB

Webbplats