Cybercom

Makers of tomorrow!

We are Makers of tomorrow. Vi hjälper våra kunder att fånga digitaliseringens möjligheter. Genom att kombinera teknisk expertis och affärsinsikt erbjuder vi innovativa, säkra och hållbara lösningar inom IT och kommunikationsteknik. Oavsett om det handlar om att omvandla produkter till tjänster, utveckla helt nya affärsmodeller eller att hjälpa offentlig sektor att komma närmare medborgaren.

Cybercom har 1300 anställda i 5 länder.

I Östersund är vi ca 45 anställda och jobbar med fokus på leveranser med team (agila team och application management)  som sitter inhouse på vårt centralt belägna kontor.

Cybercom jobbar inom följande områden:

AFFÄRS- OCH ORGANISATIONSUTVECKLING

Transformerar bolag och organisationer till att bli digitala och hållbara,
för långsiktigt ökad konkurrenskraft. Exempel: utveckling av nya affärsmodeller,
strategier för molntjänster eller datahantering.

AGILA TEAM OCH TJÄNSTER

Med agil systemutveckling utvecklar vi interaktivt för snabbare
och säkrare marknadsleverans. Exempel: utveckling av ny teknik som
5G eller i stora systemleveranser inom offentlig sektor.

SÄKERHET

Hjälper bolag och organisationer att hitta rätt säkerhetsnivå
för sin verksamhet. Exempel: riskanalys, regelefterlevnad,
e-signering och säkerhetsstyrning.

INNOVATION OCH TJÄNSTEDESIGN

Accelererar förmågan att få ut framgångsrika koncept på marknaden.
Exempel: nya tjänster grundade i insikter om användarens behov.

Cybercom

Webbplats