Företagande

Stöd till dig som vill starta eller etablera företag!

Östersund erbjuder en fantastisk miljö för innovativa idéer och nya företag. Här finns stöd i processen med kontaktnät, tjänster och arenor för samarbete.

Östersund har ett brett spektrum av små och mellanstora företag som täcker in allt från tillverkningsindustri till kunskaps-, tjänste- och turismföretag. Upplevelse- och outdoorindustrin är en viktig motor i regionens näringsliv, med närhet till forskning och innovation via bland annat Mittuniversitetet. IT-området växer och har stora behov av att rekrytera ny kompetens.

 

 

Starta företag
Etablera företag