Vinna Matchen AB

Vi hjälper verksamheter att bli ännu mer framgångsrika genom vårt unika koncept för målstyrning och förbättringsarbete

Vinna Matchen erbjuder ett effektivt koncept för målstyrning och ständiga förbättringar. Konceptet involverar och engagerar medarbetarna och bygger på grundtankar från TQM, Lean och balanserade styrkort som under 25 års tillämpningsarbete förädlats till ett praktiskt tillämpbart koncept. Ett väl beprövat arbetssätt etableras tillsammans med vår webbapplikation, vilket över tid ger rätt fokus, engagemang och ett ökat förbättringsdriv. Vår kompetens, flexibilitet och lösningsorienterade förhållningssätt uppskattas av våra kunder. Vinna Matchen har sin bas i Östersund och verkar över hela landet.

Vinna Matchen AB

Webbplats