Sopra Steria

The world is how we shape it!

Sopra Steria är ett internationellt IT-konsultföretag som är ledande i Europa inom digital transformation. I världen är vi mer än 45 000 medarbetare, 470 av oss finns här i Sverige och i Östersund siktar vi på 20.

På Östersundskontoret arbetar vi med Systemutveckling och Informationssäkerhet och vi har målet att bygga upp ytterligare ett område med BI-konsulter och data-analytiker. För oss är det viktigt att vi jobbar som ett team med att bygga upp kontoret och att alla vill vara med på en spännande resa.

På Sopra Steria får du möjlighet att jobba i teknikens framkant, tillsammans med högt kvalificerade kollegor. Vi arbetar aktivt med att skapa bra gemenskap och arbetsglädje. Vi tror på trivsel, trygghet och tillit som den bästa grunden för proaktivitet och kreativitet. Vi har som mål att rankas som den bästa arbetsplatsen i branschen.

Våra värderingar ligger till grund för de beslut vi tar och den hållning vi intar i både strategiska och dagliga frågor.

Öppna – Vi är innovativa, nyfikna, välkomnande och vill lära oss nya saker. Vår platta organisation hjälper oss att bygga en stark kultur och skapa värde genom vår idé: Power of Sharing.

Positiva – Yes, we can! Vi är lösningsorienterade, framåtsträvande, proaktiva och hjälpsamma. Vi är öppna för nya idéer och nya arbetssätt. Vi är vänliga, glada, öppna och goda lyssnare.

Lagspelare – Vi delar med oss av vår kunskap och är bra på att lyssna på andra. Vi arbetar tillsammans, tvärfunktionellt – har bra tålamod och visar varandra upp-skattning. Vi är nära våra kunder och deras organisationer, vi är leverans-säkra och pålitliga.

Respektfulla – Vi är empatiska, uppmärksamma och bryr oss om varandra. Vi respekterar varandras kunskaper och specialistexpertis. Vi undersöker och tar oss an ny teknik för att få starkare förståelse.

Professionella – Vi är dedikerade och passionerade för det jobb vi gör. Vi är transparenta, trovärdiga, pålitliga och agerar etiskt korrekt. Vi arbetar för våra kunders bästa och utmanar dem och deras beslut för att nå den bästa lösningen. Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna.

Kundorienterade – Vi sätter våra kunder i fokus i allt vi gör. Vi arbetar tillsammans med dem som deras utvalda och pålitliga transformationspartner. Vi delar med oss av vår kunskap och håller det vi lovar. Vi lyssnar in kundens behov och är proaktivt framåtsyftande i vårt agerande.

Sopra Steria

Webbplats