Skatteverkets it-avdelning i Östersund

Tillsammans gör vi samhället möjligt

Vill du vara en del av en it-avdelning som erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter och där kunskapsutbyte är en naturlig del av din vardag?

Hos oss arbetar du i ett team där ni tillsammans jobbar med teamets uppgifter från ”ax till limpa” och där olika discipliner såsom krav, utveckling, test, testautomation och driftsättning ingår. Arbetet bedrivs agilt med tät kundkontakt, frekventa leveranser och stor flexibilitet och förändringsbenägenhet.

Vår komplexa och breda utvecklingsmiljö bjuder på spännande utmaningar och stimulerar till kreativa lösningar.

Skatteverkets it-avdelning finns på sju orter. På östersundskontoret arbetar ca 75 anställda och ca 30 konsulter inom it. I Östersund har Skatteverket även verksamhet inom beskattning, kompetensutveckling och intern service.

Skatteverkets uppdrag är att bidra till att säkra finansieringen av den offentliga sektorn, bidra till ett väl fungerande samhälle och motverka brottslighet. Vi skapar förtroende genom att vara lyhörda och ge alla ett bra bemötande. Genom att använda digitaliseringens möjligheter vill vi underlätta för privatpersoner och företag i deras vardag. Tillsammans gör vi samhället möjligt.