Persson Invest

Persson Invest är moderbolaget i koncernen som bedriver handel med personbilar, lastbilar och bussar samt verksamhet inom hyvleri, skog och fastighetsförvaltning.

AB Persson Invest är moderbolag i koncernen som bedriver handel med personbilar, lastbilar och bussar samt verksamhet inom hyvleri, skog och fastighetsförvaltning. Koncernen har sitt säte i Östersund, omsätter cirka 6 miljarder och har cirka 1.300 medarbetare. Fastighetsförvaltningen drivs i ett flertal dotterbolag och har en sammanlagd uthyrningsbar yta på cirka 215.000 m2. Fastigheterna finns i Östersund samt på de orter där bilhandeln har etableringar.

Persson Invest

Webbplats