IUC Z-GROUP

Vi hjälper tillverkande industri att utvecklas och växa

IUC Z-GROUP är en del av en nationell intresseorganisation, Industriella UtvecklingsCentra. Vi ägs av 62 tillverkande företag i Jämtlands län och tillsammans har våra delägare ca 2500 anställda.

IUC är en resurs att tillgå för länets industri på både kort och lång sikt. Vi driver angelägna projekt och utgår från företagens behov och trender i syfte att öka industrins konkurrenskraft. Insatserna kan ske företagsspecifikt eller i kluster av företag med likartade behov. Vi tillhandahåller även gemensamma eller skräddarsydda utbildningar, organiserar nätverk och servar våra delägare med upphandling av gemensamma leverantörsavtal.

IUC Z-GROUP

Webbplats