Destination Östersund

Allt vi gör, gör vi för att människor ska tycka om Östersund

Destinationsbolaget är den samlande kraften i Östersund. Vi ser till att saker händer i stan, är länken mellan näringslivet och kommunen, håller företagarna uppdaterade med kunskap, ser till att besökare och konferensdeltagare kommer hit istället för att åka någon annanstans. Vi jobbar inom fyra områden; Stadsutveckling, Marknadsföring av staden, Turistcenter och Convention Bureau. Vi vill att företagarna kan sälja mer till fler, vilket till exempel skapar jobbtillfällen till oss som bor här och skatteintäkter som kan användas för hela samhället.

Varmt välkommen till Östersund! Den bästa platsen att bo på, så är det bara.

Destination Östersund

Webbplats