AWA Sweden AB

AWAs verksamhetsområden täcker alla aspekter av immaterialrätt: från hantering av IP-ansökningar till rättstvister och affärsavtal, från patent till varumärken och upphovsrätt, från avtal till analyser och förnyelser – på en strategisk, operativ och administrativ nivå.

AWA skapar vinnare

Vi anser att strategisk rådgivning värd namnet innebär mer än att bara beskriva alternativa åtgärder.

När AWA grundades kunde ett immaterialrättsföretag klara sig på att bara vara experter på patentansökningar. Tiderna har dock förändrats, och för att se till att våra kunder och vi själva lyckas i framtiden fokuserar vi på att vara ett heltäckande val för immaterialrättsliga frågor. Vi tar inte bara hand om grunderna, utan ger även värdefull affärsinsikt.

Vi vill skapa vinnare, och det gör vi genom att erbjuda våra kunder heltäckande tjänster inom IP, Intellectual Property, och vara den enda partner de behöver. Vår filosofi är enkel och våra metoder genomtänkta. Kortfattat är vår idé att skapa oss en helhetsbild av inte bara våra kunders immateriella tillgångar, utan även deras konkurrenters. På så sätt kan vi ge våra kunder det bästa möjliga stöd på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

Vi står vid din sida och är redo att försvara dina immaterialrättsliga intressen med all vår kompetens. Från patent, varumärken och design till immaterialrättsliga strategier, analyser och juridiska tjänster – vår uppgift är att ge dig förutsättningar att lyckas.

AWAs Östersundskontor är ett av AWAs 21 kontor runt om i världen, och utgör en stark nod i AWA. Vi jobbar med kunder över hela Sverige och världen vilket innebär en del resande i arbetet. Basen är dock kontoret i Östersund. Och Jämtland, som flera av oss som jobbar här har valt att återvända till efter arbete, studier och boende i andra delar av världen och Sverige. Här vill vi leva! Det kan vi tack vare denna unika arbetsplats, som kombinerar småstadskontoret med ett internationellt företag i framkant inom ett affärsområde som täcker allt inom immaterialrätt och en hel del teknik och affärsutveckling. Arbetet kräver en snabb och kontinuerlig utveckling av oss som konsulter vad gäller kunskaper och affärstänk, vilket gör att vi känner oss utmanade varje dag. Sen när arbetsdagen är slut är vi redan hemma.

AWA Sweden AB

Webbplats