Atrakta i Sverige AB

Atrakta i Sverige AB

Atrakta är den nya formens revisionsbyrå. Vi vill utmana, inspirera och utveckla vår egen bransch genom att ta en helt ny väg. Vi tror på nätverk och eget mandat i motsats till hierarki, helhetsperspektiv istället för punktinsatser och frihet framför klausuler. Kort sagt, vi tror på samskapande.

Bakom Atrakta står erfarna revisorer och rådgivare som vill se lönsamhet som en effekt, inte som en drivkraft. Vår vision är tydlig: Den bästa kundupplevelsen.

Våra kunder är företag och verksamheter av olika storlek, från mikroföretag till stora företag. Den gemensamma nämnaren är att de har ambitioner och värdesätter vårt strategiska fokus.

Atrakta i Sverige AB

Webbplats