Almi Företagspartner Mitt Ab

Sveriges mest aktiva företagsutvecklare.

Almi Företagspartner AB ägs av staten och är moderbolag i en koncern med 16 regionala dotterbolag och underkoncernen Almi Invest. De regionala dotterbolagen, som Almi Företagspartner Mitt AB ägs till 51 procent av moderbolaget och till 49 procent av regionala ägare och erbjuder lån och affärsutveckling.

Vårt övergripande mål är att fler innovativa idéer når marknaden framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. På Almi brinner vi för att utveckla företag. Vi är en partner med bredd som erbjuder våra kunder rådgivning, lån och riskkapital.

 

 

Almi Företagspartner Mitt Ab

Webbplats